Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Magu Gwytnwch mewn Plant a Phobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Er gwaethaf eu profiadau mae gan blant gwydn gymaint o botensial ag unrhyw un arall, a gall sgiliau gwytnwch gael eu dysgu.

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar yr hyn rydym yn gwybod sy’n gweithio a datblygiadau mewn niwrowyddoniaeth i gynnig ffyrdd y gall ofalwyr maeth helpu i hybu gwytnwch y plant maent yn gofalu amdanynt.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
25 Hydref 2021 9:30am - 12:30pm Zoom Barbara Lyons Gwasanaethau Targed – Holl wasanaethau

Grwp Targed - Ymarferwyr, Deiliaid Achos sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc, Gofalwyr Maeth sydd wedi cwblhau Sesiwn Hanner Diwrnod Meithrin Gwytnwch mewn Plant a Phobl Ifanc o fewn y 2 flynedd ddiwethaf 


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Sut mae profiadau niweidiol cronnus yn newid system nerfol plentyn.
  • Plant gydag ymgysylltiadau toredig, straen a chywilydd
  • Meysydd o wytnwch
  • Pwysleisio – perthnasoedd, deall eu stori, meddwl am y dyfodol, dysgu sgiliau newydd a rheoli teimladau

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content