Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sgiliau Llys ac Adrodd ar gyfer Llys Teulu


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Rhagofynion er mwyn gwneud y cwrs – Ysgrifennu adroddiadau a chofnodi effeithiol 

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
28th & 29th Mehefin 2022 9:30am - 4:30pm Coed Pella Bond Solon Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth

Grŵp Targed – Gweithwyr Cymdeithasol Plant yn eu tair blynedd gyntaf o ymarfer neu'r rheiny sydd angen cwrs gloywi ar weithdrefnau Llys Teulu


Nodau ac amcanion y cwrs:

Diwrnod 1


Nodau:

 • Deall disgwyliadau’r llys a’r cyfreithwyr mewn perthynas â datganiad gweithiwr cymdeithasol.
 • Gallu llunio datganiadau ac adroddiadau sy’n cydymffurfio â gofynion y llys a gallu ymdopi â chroesholi manwl.

Deilliannau Dysgu:

 • Nodi’r materion y dylid eu trin yn eich datganiad/adroddiad.
 • Sut i ddefnyddio dull strwythuredig i baratoi a llunio datganiad llys a chynllun gofal.
 • Mynegi barn deg a chytbwys sy’n canolbwyntio ar y plentyn i gyfiawnhau a chefnogi’ch casgliadau.
 • Dibynnu ar wybodaeth/tystiolaeth ategol i gefnogi’ch achos.
 • Datblygu llygad gwrthrychol a beirniadol ar gyfer eich datganiad/adroddiad.
 • Amddiffyn eich hun yn erbyn croesholi.
 • Cydymffurfio â gofynion trefniadol.

Diwrnod 2


Nodau:

 • Rhoi cyfle i weithwyr cymdeithasol ddatblygu eu sgiliau llys a magu hyder.

Deilliannau Dysgu:

 • Sut mae proses y llys yn gweithio.
 • Archwilio’r rolau amrywiol o fewn ystafell y llys a deall pwy sy’n gwneud beth, pryd, pam a sut.
 • Sut i gyflwyno’ch hun yn dda fel tyst yn y llys e.e. dulliau cyfarch mewn gwahanol lysoedd, gweithdrefnau llys a pharatoi’ch hun i fynd i’r llys.
 • Sut i ddarparu tystiolaeth yn hyderus yn y llys e.e. y broses a’r arferion, dulliau cyflwyno gwybodaeth, gwneud yn siŵr bod pawb yn deall y dystiolaeth ac egluro’ch argymhellion, cywirdeb a chyflawnrwydd datganiadau.
 • Ymateb yn dda i gwestiynau gan gyfreithwyr, paratoi ar gyfer croesholiad.
 • Archwilio pryderon ac ofnau tystion proffesiynol mewn sefyllfa llys a sut i reoli’r ofnau hynny.  

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content