Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflwyniad i Teleofal Conwy


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Dyluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno/ailgyflwyno staff i Teleofal athechnoleg newydd, cael gwell dealltwriaeth o offer a sut i Nodi a chyfeirio unigolion am offer a fyddai’n helpu i ddiwallu canlyniadau’r unigolyn.

DyddiadAmser
21Gorffennaf 2022 10am i 12pm
13 Hydref 2022 10am i 12pmNodau ac amcanion y cwrs:

Yn dilyn y sesiwn, bydd staff yn gallu :-

  • Nodi rhesymeg a manteision defnyddio Teleofal.
  • Cymhwyso datrysiadau Teleofal i’r risg cysylltiedig.
  • Nodi nodweddion allweddol a manteision Teleofal.
  • Deall sut i gyfeirio rhywun at Teleofal Conwy a chwblhau ffurflen atgyfeirio yn gywir.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

 

end content