Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Fforwm Dysgu - Addysg Ymarfer


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

 1. Gwneud y mwyaf o sesiynau goruchwylio o bell:


  Creu amgylchedd diogel a chynhyrchiol

  Datblygu perthynas broffesiynol gadarn a llawn ymddiriedaeth

  Cynnal sgyrsiau anodd o bell

  Darparu amrywiaeth o ddulliau dysgu, a sicrhau bod sesiynau yn ysgogi, yn ddynamig ac yn ddiddorol

  Asesu lles o bell 

 2. Sicrhau ymagwedd 'tîm cyfan':

  Dulliau creadigol o sicrhau bod rhwydweithio yn parhau i ddigwydd

  Dulliau creadigol o sicrhau bod modelu / cysgodi yn parhau i ddigwydd

  Dulliau creadigol o asesu’r myfyriwr fel ‘aelod o dîm’

DyddiadAmserlleoliadHyfforddwrGrŵp targed
20th Hydref  2021 1.00PM - 4.00PM ZOOM Siobhan Maclean Gwasanaethau Targed -  Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a HSW, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Grŵp Targed - Yn agored i'r holl Addysgwyr Ymarfer, a'r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn Addysgwr / mynychu'r rhaglen Addysgwr Ymarfer nesaf, Goruchwylwyr ar Safleoedd, Aseswyr Addysgwyr Ymarfer, Tiwtoriaid Prifysgol.
Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content