Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sesiynau Briffio Rheolwyr


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nid yw'r dyddiadau wedi'u cyhoeddi eto.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Diweddariad i reolwyr ar gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, AWIF a dulliau cofrestru, gofynion Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac eglurhad o ba hyfforddiant a chefnogaeth y gall tîm Datblygu’r Gweithlu Conwy eu cynnig. 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content