Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Iechyd Meddwl Mam a'i Phlentyn Lefel 3


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

5 & 6 Hydref 2017

 

27 ac 28 Tachwedd 2017

9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9:30am – 4:30pm

9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9:30am – 4:30pm
 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Canolfan Lôn yr Hen Ysgol,
Church Walks, Llandudno,
Conwy, LL30 2HL

Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN

Sam Hughes – Family Action

 

Sam Hughes – Family Action

Gwasanaethau Targed – Cymunedau a Lles; Anabledd; Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau; Plant sy'n Derbyn Gofal; Pobl Ddiamddiffyn; Gofalwyr Maeth 

Grŵp targed – Ymarferwyr cymwys neu’r rheiny sydd wedi cwblhau cwrs Iechyd Meddwl Mam a’i Phlentyn – Lefel 2 (cwrs undydd)


Nodau ac amcanion y cwrs:

Mae’r cwrs yn ymdrin â:

 • Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol babanod
 • Meddyliau ac ymddygiad normal i famau
 • Ffactorau sy’n dylanwadu ar berthynas y fam a’r plentyn
 • Straen gwenwynig
 • Goblygiadau o ran diogelu
 • Dulliau nad ydynt yn barnu
 • Niwrowyddoniaeth a niwrobioleg
 • Sut mae’r ymennydd yn datblygu a ffactorau sy'n gysylltiedig
 • Emosiynau a theimladau
 • Pwysigrwydd tadau
 • Straen cynenedigol
 • Y babi cymdeithasol
 • Cyflyrau babanod
 • Ymlyniad
 • Risg / ffactorau amddiffynnol
 • Etifeddiaeth i iechyd oedolion

Rhagofynion: I fynd ar y cwrs hwn mae’n rhaid i chi fod yn ymarferwr cymwys neu fod wedi cwblhau cwrs Iechyd Meddwl Mam a’i Phlentyn – Lefel 2 (cwrs undydd).

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i ddod arno, yna cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content