Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parlys i Werthusiad mewn Gwaith Gofal Plant


Summary (optional)
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Datrys yr heriau ar gyfer gweithwyr mewn perthynas ag asesu a dadansoddi
  • Darparu fframwaith cysyniadol a gweithredol i weithwyr fel canllaw i’w dadansoddiad
  • Lleoli’r fframweithiau mewn systemau a phrosesau presennol megis SOS/systemig/adferol
  • Cynnig cyfle i weithwyr gymhwyso deunyddiau i astudiaeth achos
  • Gwella hyder y gweithiwr wrth ddadansoddi
  • Cefnogi canlyniadau gwell ar gyfer y plant a’r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw


Manylion y cwrs:


Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content