Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni: Yr Effaith ar Blant a Theuluoedd

Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni: Yr Effaith ar Blant a Theuluoedd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Gall rhieni sy’n defnyddio alcohol a chyffuriau eraill fod yn rhieni digon da, ond gall camddefnyddio sylweddau gan rieni achosi niwed difrifol i blant ar bob cam o’u bywydau, o’u beichiogi hyd at eu datblygiad fel oedolion. Bydd y cwrs hwn yn helpu ymarferwyr i asesu ac ymyrryd.

Nodau ac amcanion y cwrs

Deilliannau dysgu:

 

  • Myfyrio ar ein gwerthoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau
  • Ai defnyddio, defnyddio mewn ffordd broblemus ynteu gaethiwed sydd dan sylw?
  • Gwahanol gyffuriau a’r hyn y maent yn ei wneud
  • Sut y gallai effeithiau’r cyffuriau hyn amharu ar dasgau rhianta
  • Sut y gallai hyn effeithio ar blant ar bob cam o’u datblygiad
  • Beth y gallwn ni ei wneud i helpu


Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content