Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymarfer myfyriol mewn gwaith Cymdeithasol


Summary (optional)
Gallu defnyddio adlewyrchiad beirniadol i werthuso dadansoddiad eich hunain mewn asesiad gwaith cymdeithasol.
start content

Manylion y Cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
28 Medi 2022 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
ZOOM Siobhan Maclean Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd; Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Ymarferwyr, rheolwyr a staff cymorth Gwasanaethau Plant ac Oedolion sydd ynghlwm ag asesiadau ac ysgrifennu adroddiadau
28 Tachwedd 2022 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 4.30pm
ZOOM Siobhan Maclean Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd; Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Ymarferwyr, rheolwyr a staff cymorth Gwasanaethau Plant ac Oedolion sydd ynghlwm ag asesiadau ac ysgrifennu adroddiadau

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Deall beth mae ymarfer myfyriol yn ei olygu mewn gwaith cymdeithasol.
  • Deall pam fod ymarfer myfyriol yn bwysig mewn gwaith cymdeithasol cyfoes.
  • Bod â gwybodaeth am ddamcaniaethau gwahanol a modelau myfyriol.
  • Gallu defnyddio ystod eang o fodelau myfyriol i wella myfyrio.
  • Deall y rhwystrau i ymarfer myfyriol a sut i’w goresgyn.
  • Defnyddio technegau ymarfer myfyriol i ddadansoddi gwybodaeth yn feirniadol, llunio damcaniaethau i lywio penderfyniadau a chynllunio.
  • Gallu dadansoddi gwybodaeth o asesiadau er mwyn llywio’r cynllunio.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

 

end content