Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Siarad â phobl ynghylch arian


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
29 Medi 2021 1:30pm - 4:30pm Zoom Hyfforddiant Lles Cymru Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a HSW, Tîm Pobl Agored i Niwed

Grŵp Targed - Gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag unigolion y gallai fod angen iddynt roi cymorth a chyngor ynghylch cyllid.
26 Ionawr 2022 9:30am - 12:30pm Zoom Hyfforddiant Lles Cymru Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl Hŷn a HSW, Tîm Pobl Agored i Niwed

Grŵp Targed - Gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag unigolion y gallai fod angen iddynt roi cymorth a chyngor ynghylch cyllid.

 

Yr ydym yn aml yn cefnogi unigolion ynghylch arian a materion ariannol ac mae'r ffordd yr ydym yn cynnig arweiniad yn cael effaith enfawr ar p'un a ddilynir y cyngor hwnnw.

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at y rhai sy'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd bregus a bydd yn ein helpu gyda'r canlynol-

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Meddyliwch am y ffyrdd yr hoffem ddylanwadu ar ymddygiad o gwmpas arian
  • Datblygu dealltwriaeth o 'beth sy'n gwneud i bobl dicio' pan fyddan nhw'n meddwl am arian
  • Gallu rhoi cyfrif am effeithiau bregusrwydd a phrinder adnoddau ar sgiliau rheoli arian unigolyn
  • Deall y 4 egwyddor bwysig ar gyfer cyflwyno negeseuon yn effeithiolYmrwymo i gynllun gweithredu personol cyraeddadwy

 

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content