Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Datblygiad Proffesiynol Parhaus Fframwaith Cymwysterau a Chreydau Diploma Arweinyddiaeth Gwasanaethau Gofal Iechyd a Chymdeithasol Cymru a Gogledd Iwerddon - Lefel 5

Diploma Arweinyddiaeth Gwasanaethau Gofal Iechyd a Chymdeithasol Cymru a Gogledd Iwerddon - Lefel 5


Summary (optional)
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

Sicrhau bod unigolion yn meddu ar gymhwysedd galwedigaethol i weithio mewn rolau gofal iechyd a chymdeithasol penodedig

  • Bydd ennill y cymhwyster hwn, a gydnabyddir yn genedlaethol, yn profi y gallwch ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol o safon ofynnol.
  • Bydd yn sicrhau eich bod yn rhoi gofal o safon ragorol a bod gennych ddealltwriaeth glir o’ch rôl a’ch cyfrifoldebau penodol.
  • Bydd yn creu amgylchedd diogel ac iach i chi a’r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt ac yn cydnabod eich cyraeddiadau.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd arno, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content