Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Cyflogaeth Gofal Cymdeithasol Conwy

Canolbwynt Cyflogaeth Gofal Cymdeithasol Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Conwy angen mwy o weithwyr gofal cymdeithasol

’Rydym yn gweithio gyda Chyflogwyr Gofal Cymdeithasol Conwy yn eich cymunedau i gefnogi’r bobl sydd ei angen fwyaf ar hyn o bryd.

Gallwn eich cynorthwyo i ddarganfod swydd sydd yn ffitio o gwmpas eich bywyd a lle’r ydych yn byw. ’Rydym yn gweithio gyda chi, ar eich cyflymder chi, fel y gellwch:

  • Ddysgu am wahanol swyddi gofal cymdeithasol
  • Dysgu am y sgiliau allweddol a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio ym maes gofal cymdeithasol
  • Cael clywed gan staff/cyflogwyr gofal cymdeithasol  am y gwahaniaeth a wnânt bob dydd i fywydau pobl
  • Pe baech eisiau, gallwn drefnu i chi ymweld â darparwr gofal i gael blas o’r hyn a wnânt 
  • Byddwn yn eich cynorthwyo i chwilio am swyddi gofal cymdeithasol yng Nghonwy

 

Am storïau gwir am bobl go iawn sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, ewch i: 

https://bit.ly/StorïauGwirGofalwn   

Mae gan Marian, Glenys, Sharon a Doreen werth blynyddoedd o wybodaeth a phrofiad o ofal cymdeithasol yng Nghonwy, ac mi allant eich helpu i ddarganfod y swydd gofal cymdeithasol gywir i chi.

Efallai’ch bod yn ddi-waith, eisoes yn gweithio ond eisiau newid, wedi bod mewn gofal, neu fod gennych gyfrifoldebau gofalu am blant. Efallai’ch bod yn fyfyriwr yn astudio ar gyfer cymhwyster gofal cymdeithasol, ac eisiau ennill cyflog tra’ch bod yn astudio.

E-bostiwch workforcepartnership@conwy.gov.uk i ddweud eich bod eisiau gwybod mwy ynglŷn â gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i drafod ymhellach

end content