Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofalwn.Cymru


Summary (optional)
start content

Gofalwn.Cymru

Ydych chi'n edrych am swydd newydd, her neu eisiau newid gyrfa? Gallai gweithio yn y maes gofal fod yn berffaith i chi...

Ewch ar borth swyddi pwrpasol Gofalwn Cymru am swyddi ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Unwaith byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y rolau gofal sydd ar gael yn eich ardal chi - beth bynnag yw eich lefel o brofiad

Chwiliwch am swyddi yn eich ardal chi: Gofalwn.Cymru - swyddi gwag

Os ydych eisiau archwilio gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, cliciwch ar yr adnodd dysgu Gofal yn Galw

end content