Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eiriolaeth a Hawliau Plant: Hyfforddiant Gofal Maeth


Summary (optional)
start content
DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

15 Gorffennaf 2021

12:30pm - 2:00pm

ZOOM

TGP Cymru

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu 

7 Hydref 2021

12:30pm - 2pm

ZOOM

TGP Cymru

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu

16 Chwefror 2022

10am -11:30am

ZOOM

TGP Cymru

Gwasanaethau a Dargedir - Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu

 

Nodau ac amcanion y cwrs: 

  • Deall y cyd-destun cyfreithiol a pholisi o ran hawliau plant a gwneud cwynion. 

  • Deall ròl gweithwyr proffesiynol allweddol eraill megis eiriolwyr annibynnol a swyddogion adolygu annibynnol.

  • Archwilio ffyrdd o eiriol ar ran plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau fod eu hanghenion yn cael eu bodloni.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content