Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol – SESIYNAU WYNEB I WYNEB


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Caiff y sesiynau hyn eu darparu wyneb i wyneb yng Nghoed Pella, mae sesiynau ar-lein ar gael o hyd ar ddyddiadau eraill, os byddai’n well gennych fynychu sesiwn ar-lein, mae gwybodaeth ar gael ar y ddolen hon:

Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelu i Gymru Gyfan 3.5 Awr - ZOOM - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
27 Medi 2022 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 13.00pm
Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZ Tîm Datblygu Gweithlu a Dysgu Conwy Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob gwasanaeth
24 Tachwedd 2022 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 13.00pm
Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZ Tîm Datblygu Gweithlu a Dysgu Conwy Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob gwasanaeth
24 Ionawr 2023 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 13.00pm
Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZ Tîm Datblygu Gweithlu a Dysgu Conwy Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob gwasanaeth
30 Mawrth 2023 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
9.30am - 13.00pm
Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZ Tîm Datblygu Gweithlu a Dysgu Conwy Gwasanaethau Targed – Pob gwasanaeth

Grŵp Targed – Pob gwasanaeth

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr:

  • wybod beth yw eu rôl eu hunain mewn perthynas ag amddiffyn oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod y newidiadau diweddar i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Gweithdrefnau Diogelu Cymru
  • Ceisiwch gyrraedd 15 munud cyn amser dechrau’r sesiwn.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content