Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan: Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
8 Rhagfyr 2021 7:30pm - 9:30pm Zoom Mel Everley Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Uniogolion wedi'u Cysylltu


Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr:

  • Ddeall eu rôl eu hunain mewn perthynas ag amddiffyn oedolion a phlant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
  • Deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • Gwybod y newidiadau diweddar i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content