Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Gofalu am Blant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Ychwanegol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Gofalu am Blant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Ychwanegol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu disgrifio anghenion ychwanegol y plentyn yn y lleoliad a sut byddant yn ymateb i’r rhain.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
2 Mawrth 2022 9:30am -14:30pm Zoom  CAN Training ltd Gwasanaethau Targed –  Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolion Cysylltiedig 


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau dysgu:

  • Deall y ddeddfwriaeth, y polisïau a chanllawiau ymarfer perthnasol o safbwynt anghenion addysg, iechyd a gofal, asesiadau a chynlluniau
  • Archwilio’r problemau a geir wrth weithio gyda’r gwasanaethau cymdeithasol, addysg a iechyd er mwyn cyflawni canlyniadau ar y cyd
  • Trafod ffyrdd i baratoi ar gyfer tyfu’n oedolion o’r blynyddoedd cynharaf
  • Darparu cyfarwyddwyd wrth ddelio gyda phlant a phobl ifanc o dan amgylchiadau

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content