Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Datblygiad Plant: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

NOD: Bydd y gofalwr maeth yn gallu nodi cam datblygiad y plentyn yn y lleoliad ac effaith eu profiadau blaenorol ar hynny.  Bydd y gofalwr maeth yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon i addasu eu dulliau rhianta a gofalu.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

Dydd Llun 25 Medi 2023

9.30am-12.30pm

Zoom

Y Bont

Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolyn Cysylltiedig

Dydd Mawrth 6 Chewfror 2023

9.30am-12.30pm

Zoom

Y Bont

Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolyn Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Gwybodaeth am gerrig milltir datblygiadol allweddol plant a phobl ifanc (0-18)
  • Archwilio’r cysylltiad rhwng chwarae a datblygiad
  • Ystyried y ffactorau sy’n gallu oedi neu gael effaith ar ddatblygiad plentyn (e.e. profiadau drwg yn y blynyddoedd cynnar, effaith trawma a maetheg).
  • Deall yr angen i fodloni cam datblygu’r plentyn yn hytrach na’u hoedran cronolegol
  • Ystyried dulliau gofalwyr maeth sy’n gallu cefnogi datblygiad plant a phobl ifanc

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content