Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth

Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu disgrifio sut maent yn cydbwyso cyfle a diogelwch mewn perthynas â’r defnydd o dechnolegau digidol ar gyfer y plentyn sydd wedi’u lleoli gyda nhw.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Cynyddu gwybodaeth am y dulliau amrywiol y mae plant a phobl ifanc yn eu defnyddio i ymgysylltu â’r byd rhithiol.
  • Codi ymwybyddiaeth o fuddion a chyfleoedd technoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal
  • Archwilio materion diogelwch posibl ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal wrth iddynt ddefnyddio technolegau digidol.
  • Nodi sgiliau craidd y gall gofalwyr maeth eu defnyddio i gefnogi pobl ifanc i ddefnyddio’r byd rhithiol yn ddiogel.
     

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content