Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Camdriniaeth Ddomestig: Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Bydd y gofalwr maeth yn gallu adnabod a disgrifio effeithiau camdriniaeth ddomestig er mwyn helpu’r plentyn neu’r person ifanc yn briodol

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
12 Hydref 2021 9:30am-12:30pm Zoom Gwasanaeth Camdriniaeth Ddomestig Aberconwy Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolion Cysylltiedig
25 Ionawr 2022 9:30am-12:30pm Zoom Gwasanaeth Camdriniaeth Ddomestig Aberconwy Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolion Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Deilliannau dysgu

  • Datblygu dealltwriaeth o’r hyn y mae camdriniaeth ddomestig yn ei olygu a’i effeithiau ar unigolion
  • Archwilio’r gyfraith mewn perthynas â chamdriniaeth ddomestig
  • Ennill dealltwriaeth o effaith camdriniaeth ddomestig ar blant a sut i’w helpu oresgyn y trawma hwn

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych chi wedi archebu lle ar y cwrs ond heb dderbyn hysbysiad i fynychu, cysylltwch â Thîm Gweinyddol Dysgu a Datblygu’r Gweithlu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs os nad ydych chi wedi cael hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi, gan y gallai’r digwyddiad fod yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content