Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Galluogi gofalwyr maeth i leihau a gwella sefyllfaoedd o wrthdrawiad gyda'u plant maeth

Galluogi gofalwyr maeth i leihau a gwella sefyllfaoedd o wrthdrawiad gyda'u plant maeth


Summary (optional)
start content

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Gallu gweithredu strategaethau ymarferol wedi’i diffinio’n eglur i leihau sefyllfaoedd o wrthdrawiad.
  • Deall y pwysigrwydd o iaith y corff a’r dewis o eiriau yn ystod cyfnod trafod y gwrthdrawiad.
  • Adnabod y pwysigrwydd fod ofn ac emosiynau yn bodoli
  • Chwarae yn ystod y cylch o wrthdrawiad.
  • Gallu fframio’r broses gwneud penderfyniadau drwy ddefnyddio seicoleg gadarn ac amlbwrpas
  • Diffinio canlyniadau eglur wrth orfod wynebu trais a gwrthdrawiad.
  • Teimlo awdurdod a meistrolaeth wrth ddelio gyda gwrthdrawiad, trais a sefyllfaoedd dan straen sylweddol

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content