Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu trafod eu dealltwriaeth o wahaniaethu a phrofi eu gallu i hyrwyddo arferion sy’n atal gwahaniaethu.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau Dysgu:

  • Dysgu a myfyrio ar gefndiroedd amrywiol plant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
  • Dysgu am ddeddfwriaethau sy’n berthnasol i’r pwnc hwn
  • Hyrwyddo unigrywiaeth pob plentyn ac unigolyn ifanc
  • Trafod y mathau gwahanol o wahaniaethu ac ystyried strategaethau i fynd i’r afael â’r rhain

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content