Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Maethu Meibion a Merched a Chysylltiad y Teulu Estynedig


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu nodi ffyrdd y byddant yn cydbwyso anghenion eu plant eu hunain gydag anghenion y plentyn sydd ar leoliad.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniadau dysgu

  • Cydnabod rôl allweddol meibion a merched o safbwynt lleoliadau maethu llwyddiannus
  • Adlewyrchu ar yr effaith ar feibion a merched ac ystyried sut gellir diwallu eu anghenion
  • Ystyried y teulu estynedig a sut mae materion fel cyfrinachedd yn cael eu rheoli yn enwedig pan fyddant yn chwarae rôl gefnogol
  • Nodi ffyrdd y byddant yn cydbwyso anghenion eu plentyn eu hunain gydag anghenion y plentyn sydd ar leoliad

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content