Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Help i Gyrraedd at fy Mhlentyn yn ei Arddegau


Summary (optional)
start content

 

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Dydd Iau 9 Tachwedd 2023 9:15am Mewngofnodi ar gyfer cofrestru

9.30am - 12.30pm
Zoom  AC Education  Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

O ganlyniad i gwblhau’r Hyfforddiant hwn mae Gofalwyr Maeth yn Gallu Dysgu Am

  • Aildrefnu’r ymennydd yn ystod llencyndod – materion cymryd risg, pŵer, ymreolaeth a rheolaeth
  • Effaith trawma ar brosesu gwybodaeth a chanfyddiad
  • Pwysigrwydd ac arwyddocâd dynameg pŵer mewn perthynas ddynol
  • Pwysigrwydd sut mae pŵer yn cael ei reoli gan rieni/gofalwyr drwy ddatblygiad parhaus plentyn
  • Trawma a materion pŵer
  • Archwilio ein perthynas ein hunain gyda phŵer a rheolaeth
  • Ffyrdd o ymateb yng ngwyneb person ifanc sy'n ymwrthod, yn flin neu ymddygiad gorfodol sy’n galluogi’r gofalwr maeth a’r person ifanc i deimlo’n rymus a bydd yn ennill cydweithrediad.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content