Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Effaith Cam-drin Domestig: Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

 

 

Manylion y cwrs:

Dyddiad Amser Lleoliad Hyfforddwr Grŵp targed 
8 Mehefin 2023  17:45pm cofrestru

18:00pm - 21:00pm 
Zoom  AC Education  Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a'r Tîm Maethu

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth. Tîm Maethu.
20 Tachwedd 2023  09:15am cofrestru

09:30am - 12:30pm 
Zoom  AC Education  Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a'r Tîm Maethu

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth. Tîm Maethu.
14 Mawrth 2024 18:15pm cofrestru

18:30pm - 21:30pm
Zoom AC Education Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a'r Tîm Maethu

Grŵp Targed – Gofalwyr Maeth. Tîm Maethu.

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu adnabod a disgrifio effeithiau cam-drin domestig er mwyn helpu’r plentyn neu’r person ifanc yn briodol.

Deilliannau dysgu:

  • Datblygu dealltwriaeth o’r hyn y mae cam-drin domestig yn ei olygu a’i effeithiau ar unigolion
  • Archwilio’r gyfraith mewn perthynas â cham-drin domestig
  • Ennill dealltwriaeth o effaith cam-drin domestig ar blant a sut i’w helpu i oresgyn y trawma hwn

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content