Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwneud Synnwyr o Fywydau Tameidiog drwy Waith Taith Bywyd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Richard Rose yw Cyfarwyddwr Child Trauma Intervention Services Ltd, yn ymgymryd â gwaith ymgynghoriaeth a hyfforddi ar Therapi Stori Bywyd a gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n ‘anodd eu cyrraedd’, ac yn datblygu rhaglenni hyfforddiant academaidd yn y DU ac yn rhyngwladol.  Awdur: The Child’s Own Story—Life Story Work with Traumatised Children (2004); Life Story Therapy (2012) ac Innovative Therapeutic Life Story Work (2017)

Nodau ac amcanion y cwrs:

 • Archwilio rhesymeg a disgwyliadau’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer Prosiect Gwaith Taith Bywyd.
 • Archwilio Fframwaith Gwaith Taith Bywyd a Fframwaith Rhanbarthol Gogledd Cymru
 • Casglu a choladu gwybodaeth
 • Pwysigrwydd hunaniaeth ac ystyr
 • Sgiliau gwrando a dehongli
 • Pwysigrwydd ‘meddwl hudol’
 • Gweithio gyda phlentyn sy’n ‘sownd’
 • Technegau ar gyfer cynhyrchu llyfr Stori Bywyd
 • Archwilio eich rôl o ran casglu a chyfrannu at waith taith bywyd
 • Meddwl am sut i rannu a storio gwybodaeth yn sensitif

Karen Bamford – Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol – Conwy SC&E

 • Polisi Gwaith Taith Bywyd Conwy a gofynion cofnodi

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content