Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyrwyddo Iechyd a Lles Da mewn: Hyfforddiant Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu adnabod y ffyrdd maent yn hyrwyddo iechyd a lles y plentyn yn eu gofal yn unol â’u cynllun gofal a chymorth.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
7th March 2023  9.30am-12.30pm Zoom Clare Mellor Smith Gwasanaethau Targed –  Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu


Nodau ac amcanion y cwrs:

Amcanion Dysgu:

  • Datblygu gwybodaeth am ganlyniadau iechyd plant dan ofal.
  • Cynyddu dealltwriaeth o feysydd iechyd penodol megis iechyd meddwl
  • Datblygu dealltwriaeth o swyddogaeth y gofalwr maeth wrth hyrwyddo iechyd a lles plant dan ofal
  • Sicrhau ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau o dan Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content