Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sylweddau a Dibyniaeth: Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Sylweddau a Dibyniaeth
Nod:

  • Datblygu dealltwriaeth o beth ydi sylweddau a’u heffeithiau ar unigolion
  • Edrych ar y gyfraith sy’n gysylltiedig â sylweddau anghyfreithlon
  • Y peryglon sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau
  • Cael dealltwriaeth o’r effaith y mae camddefnyddio sylweddau yn ei gael ar allu i fagu plant a’r effaith tymor byr a hir dymor ar blant
  • Dysgu am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr sylweddau a’r rhai o’u hamgylch

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
31 Ionawr 2022 9:30am -2:30pm Zoom Shadowplay Gwasanaeth Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolion Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Canlyniad:
Bydd y gofalwr maeth yn gallu:

  • Adnabod a disgrifio effeithiau camddefnyddio sylweddau i gefnogi’r plentyn neu berson ifanc yn briodol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content