Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Canolbwynt Gofalwyr Maeth Hyfforddiant Gofalwr Maeth Cefnogi Addysg a Datblygiad Plant sy'n Derbyn Gofal: Hyfforddiant Gofalwr Maeth

Cefnogi Addysg a Datblygiad Plant sy'n Derbyn Gofal: Hyfforddiant Gofalwr Maeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y gofalwr maeth yn gallu nodi ffyrdd i annog addysg y plentyn yn y lleoliad.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
15th Chwefror 2023 9:30am - 12:30pm Zoom Maxine Bradshaw Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth, Tîm Maethu


Nodau ac amcanion y cwrs:

Amcanion dysgu:

  • Nodi'r anawsterau allweddol a allai effeithio ar addysg y plant a'r bobl ifanc mewn gofal
  • Archwilio effaith anghenion ymlyniad heb eu bodloni a thrawma ar allu plant i gyflawni eu potensial addysgol
  • Nodi ffyrdd i annog a chefnogi plant a phobl ifanc gyda’u haddysg (gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, addysg bellach, hyfforddiant) a’u helpu i ddod dros rhwystrau

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content