Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Deall Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nod: Bydd y Gofalwr Maeth / Gweithiwr Cymdeithasol yn gallu disgrifio’r hyn y byddant yn ei wneud i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n wynebu problemau iechyd meddwl.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
6 Hydref 2021 9:30am - 12:30pm Teams Ceri Savage – Prif Seicolegydd Clinigol a Fiona Holden - CAMHS Gwasanaethau Targedig –  Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cefnogaeth ac Ymyrraeth Deuluol, Plant Sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder yr Ifanc a Gofalwyr Maeth
21 Hydref 2021 9:30am - 12:30pm Teams Ceri Savage – Prif Seicolegydd Clinigol a Fiona Holden - CAMHS Gwasanaethau Targedig –  Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cefnogaeth ac Ymyrraeth Deuluol, Plant Sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder yr Ifanc a Gofalwyr Maeth
17 Tachwedd 2021 9:30am - 12:30pm Teams Ceri Savage – Prif Seicolegydd Clinigol a Fiona Holden - CAMHS Gwasanaethau Targedig –  Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cefnogaeth ac Ymyrraeth Deuluol, Plant Sy'n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Cyfiawnder yr Ifanc a Gofalwyr Maeth


Nodau ac amcanion y cwrs:

Deilliannau Dysgu:

  • Cynyddu gwybodaeth o rai pynciau iechyd meddwl penodol
  • Deall rôl y gofalwr maeth mewn hyrwyddo iechyd a lles y plant sydd yn eu gofal
  • Ennill ymwybyddiaeth o’r gwahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy’n profi anawsterau iechyd meddwl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content