Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithio gyda Theuluoedd Biolegol a Chyswllt: Hyfforddiant Gofalwyr METH


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

NOD: bod y gofalwr maeth yn gallu disgrifio’r hyn y gallant ei wneud i gefnogi’r plentyn yn y lleoliad i gael profiad cadarnhaol o gyswllt gyda’u teulu biolegol.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023 9:30am - 12:30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolyn Cysylltiedig
Dydd Llun 18 Mawrth 2024 9:30am - 12:30pm Zoom Y Bont Gwasanaethau Targed – Gofalwyr Maeth a Gofalwyr Unigolyn Cysylltiedig


Nodau ac amcanion y cwrs:

Deilliannau Dysgu:

  • Deall y gofynion cyfreithiol cysylltiedig ag aelodau o deulu biolegol plentyn mewn gofal
  • Ystyried heriau gweithio gydag aelodau o deulu biolegol plentyn a manteision meithrin perthnasoedd gweithio cadarnhaol ar gyfer pob parti
  • Ystyried y materion sy’n codi pan fydd plant yn mynd yn ôl at eu teuluoedd biolegol
  • Archwilio pwysigrwydd cofnodi mewn perthynas â chyswllt

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content