Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Sesiynau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Sesiynau Ymwybyddiaeth o Syrthio

Sesiynau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Sesiynau Ymwybyddiaeth o Syrthio


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r Cwrs:

  • Pam bod hyfforddiant Atal Syrthio yn bwysig? 
  • Sut i leihau’r perygl
  • Asesiad Adnoddau Aml Ffactor (MRA)

Manylion y Cwrs:

  • Grŵp Targed: Nyrsys cofrestredig a staff gofal mewn cartrefi nyrsio a phreswyl
  • Hwylusir gan: Cydlynydd Atal Syrthio, Catrin Bolton
  • Mae’r holl sesiynau’n cael eu darparu ar MS Teams

Dyddiad ac Amser y sesiynau:

8 Mehefin 2022
2pm-3.30pm

22 Medi 2022
2pm-3.30pm

Anfonwch e-bost i: BCU.PracticeDevelopmentNursesCentral@wales.nhs.uk gan nodi enw, swydd a chyfeiriad e-bost yr unigolyn a fydd yn dod i’r sesiwn.

end content