Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Betsi Cadwaladr University Health Board sessions - Food First

Betsi Cadwaladr University Health Board sessions - Food First


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r Cwrs:

Ennill gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o sgrinio ar gyfer diffyg maethiad, technegau atgyfnerthu bwyd, defnydd priodol o siartiau a llwybrau bwyd a hylif Cymru Gyfan, yn ogystal â phwysigrwydd rheoli diffyg maethiad ar y rheng flaen.

Bydd elfen ymarferol yn yr hyfforddiant hwn.  Bydd angen i chi wybod beth sydd ei angen cyn y sesiwn.


Manylion y Cwrs:

  • Grŵp Targed:  Nyrsys a phob gofalwr
  • Hwylusir gan: Dietegydd Cymunedol BIPBC
  • Bydd pob sesiwn yn cael eu darparu dros MS Teams

Dyddiadau ac Amseroedd y sesiynau:

8 Mehefin 2022
2 pm – 4 pm

28 Medi 2022
2 pm – 4 pm

 

I archebu lle, anfonwch neges e-bost i:BCU.PracticeDevelopmentNursesCentral@Wales.nhs.uk

gan gynnwys enw, rôl swydd, enw’r sefydliad a chyfeiriad e-bost i’w ddefnyddio gan yr aelod o staff ar ddiwrnod y sesiwn

end content