Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Sesiynau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Llwybr Ymyrraeth Gofal Llwnc (SCiP)

Sesiynau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Llwybr Ymyrraeth Gofal Llwnc (SCiP)


Summary (optional)
start content

Crynodeb o’r Cwrs

  • Gwella’ch sgiliau a’ch gwybodaeth am reoli dysffagia – dysgu am broblemau llyncu, sut i’w hadnabod a’u rheoli, sut i gefnogi pobl gyda dysffagia
  • Cyflwyno’r Llwybr Ymyrraeth Gofal Llwnc
  • Hyfforddi nyrsys cofrestredig i ddefnyddio’r Llwybr Ymyrraeth ac atgyfeirio at Therapi Iaith a Lleferydd lle bo’n briodol (bydd 30 munud olaf y cwrs ar gyfer nyrsys cofrestredig yn unig)

Manylion y Cwrs

  • Grŵp Targed: Nyrsys cofrestredig a staff gofal mewn cartrefi nyrsio a phreswyl
  • Hwylusir gan: Tîm Therapi Iaith a Lleferydd 
  • Mae’r holl sesiynau’n cael eu darparu ar MS Teams

Dyddiad ac Amser y sesiynau:

14 Mehefin 2022 
2pm-4pm

11 Awst 2022
10am-12pm

4 Hydref 2022
10am-12pm

8 Rhagfyr 2022
10am-12pm

 

I archebu lle, anfonwch neges e-bost I:BCU.PracticeDevelopmentNursesCentral@Wales.nhs.ukgan gynnwys enw, rôl swydd, enw’r sefydliad a chyfeiriad e-bost i’w ddefnyddio gan yr aelod o staff ar ddiwrnod y sesiwn

end content