Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Bydd yr holl Gyrsiau Cymorth Cyntaf yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb fel y bwriadwyd gyda rhagofalon diogelwch COVID 19 mewn lle. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad, cysylltwch â sc.training@conwy.gov.ukManylion y cwrs:

DyddiadAmser          LleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Mai 18th 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Mehefin 22nd 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Gorffennaf 14th 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Awst 31st 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Medi 29th 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Hydref 26th 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Tachwedd 21st 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Rhagfyr 8th 2022 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Ionawr 17th 2023 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Chwefror 16th 2023 9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol
Mawrth 14th 2023  9:00am cyrraedd ar gyfer te / coffi a chofrestru
9:15am - 4:15pm
Coed Pella Gwasanaethau Hamdden Gwasanaethau Targed: Sector Gofal Cymdeithasol

Grŵp targed: Staff gofal uniongyrchol o wasanaethau a gomisiynir, staff gofal a chefnogaeth o'r holl Wasanaethau Cymdeithasol, staff Cefnogaeth Gymunedol


Nodau ac amcanion y cwrs:

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Adfywio'r galon a'r ysgyfaint (CPR) Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb gael hysbysiad i fynd arno, cysylltwch â’r Thîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi cael hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content