Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Cyrsiau Iechyd a Diogelwch Managing Medication and Assessing Competence in the Administration of Medication in Social Care VIA ZOOM

Managing Medication and Assessing Competence in the Administration of Medication in Social Care VIA ZOOM


Summary (optional)
start content


Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
1 Gorffennaf 2022 9:30am – 12:30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed –  Busnes a Thrawsnewid, Cymuned a Lles, Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a HSW, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed –  Holl staff sy'n gweinyddu meddyginiaeth yn y sector gofal.
23 Medi 2022 9:30am – 12:30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed –  Busnes a Thrawsnewid, Cymuned a Lles, Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a HSW, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed –  Holl staff sy'n gweinyddu meddyginiaeth yn y sector gofal.
15 Rhagfyr 2022 9:30am – 12:30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed –  Busnes a Thrawsnewid, Cymuned a Lles, Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a HSW, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed –  Holl staff sy'n gweinyddu meddyginiaeth yn y sector gofal.
9 Chwefror 2023 9:30am – 12:30pm ZOOM Tim Dallinger (Social Care Consultants Ltd) Gwasanaethau Targed –  Busnes a Thrawsnewid, Cymuned a Lles, Tîm Anabledd, Gwasanaethau a Gomisiynir, Pobl Hŷn a HSW, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn

Grŵp Targed –  Holl staff sy'n gweinyddu meddyginiaeth yn y sector gofal.Nodau ac amcanion y cwrs:

Er mwyn mynychu’r cwrs hwn rhaid i fynychwyr fod mewn safle lle gallant reoli meddyginiaeth ac asesu cymhwysedd y rhai sy’n rhoi meddyginiaeth.

Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth greiddiol ar reolaeth meddyginiaeth mewn sefyllfa gofal cymdeithasol a galluogi’r rhai sy’n rheoli systemau meddyginiaeth i asesu cymhwysedd y rhai sy’n rhoi meddyginiaeth.

Nodau’r Cwrs:

 • Nodi deddfwriaeth allweddol ynglŷn â rheoli meddyginiaeth.
 • Adnabod elfennau allweddol system reoli meddyginiaeth gadarn.
 • Gweithdrefnau
 • Hyfforddi staff
 • Asesu cymhwysedd
 • Archwiliadau
 • Cofnodi ac ymchwilio gwallau
 • Casglu a dadansoddi data
 • Defnyddio deddfwriaeth allweddol er mwyn datblygu systemau, polisïau a gweithdrefnau rheoli.
 • Systemau rheoli meddyginiaeth yn cynnwys E-systemau.
 • Adnabod elfennau hyfforddi staff mewn gweinyddu meddyginiaeth.
 • Asesu cymhwysedd
 • Archwilio a defnyddio archwiliadau er mwyn hybu gwelliannau parhaus
 • Adnabod gwallau gweinyddu cyffredin, gwraidd yr achosion a sut i’w rhwystro.
 • Disgrifio sut i ymchwilio i wall meddyginiaeth.
 • Defnyddio data ar reoli, gweinyddu, archwilio a gwallau meddyginiaeth er mwyn nodi gwelliannau gwasanaeth.
 • Defnyddio model asesiad cymhwysedd gweinyddu meddyginiaeth i’w defnyddio yn y gweithle.
 • Dangos gwybodaeth greiddiol trwy asesiad ar ddiwedd y cwrs.

Mae’r cyrsiau hefyd wedi’u dylunio er mwyn sicrhau cydymffurfiad gyda RISCA 2016 a Rheoliadau Gwasanaeth Rheoleiddiedig 2017 sy’n dod i rym ar 2.4.18

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar bolisi meddyginiaeth bresennol yn unol â Chyngor Conwy.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content