Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Gloywi Rhoi Meddyginiaeth drwy Zoom


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Cwrs gloywi meddyginiaeth - cwrs 2 awr yn datblygu gwybodaeth, profiad y rhai sy’n bresennol ar y cwrs, ac yn ymdrin â newidiadau cyfredol.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer staff sydd angen diweddariad yn unig, ac sydd eisoes wedi cwblhau cwrs meddyginiaeth llawn.

(Nid yw ar gyfer staff sydd newydd ddod i’r sector gofal/gweithwyr newydd)

Dyluniwyd y cwrs ar gyfer staff gofal profiadol sydd angen diweddaru eu gwybodaeth.  Bydd yn trafod sut i hyrwyddo egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, h.y., a bydd yn ymdrin â:

 • Llais a rheolaeth yr unigolyn
 • Atal ac ymyrraeth gynnar – gan gynnwys adnabod arwyddion a symptomau camgymeriadau, sgil effeithiau a llai o effeithiolrwydd.
 • Lles – cefnogi pobl i gyflawni eu lles eu hunain
 • Cyd-gynhyrchu – annog unigolion i gyfrannu mwy at weinyddu eu meddyginiaeth.

Mae’r cyrsiau wedi eu dylunio i sicrhau cydymffurfiaeth gyda Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA) a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 2017 sy’n dod i rym ar 2.4.18

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
16 Mai 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
9 Mehefin 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
7 Gorffennaf 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
3 Awst 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
5 Medi 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
6 Hydref 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
11 Tachwedd 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
5 Rhagfyr 2022 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
5 Ionawr 2023 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
10 Chwefror 2023 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth
15 Mawrth 2023 2pm - 4pm Zoom Tim Dallinger Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anableddau, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyriadau, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau wedi’u Comisiynu, Pobl Hŷn a Gwaith Cymdeithasol Ysbyty, Safonau Ansawdd, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Yr holl staff sy’n rhoi meddyginiaeth yn y sector gofal.

Staff sy’n rhoi cefnogaeth i bobl gyda meddyginiaeth, gan gynnwys y rhai sy’n:
• Cymell rhywun i gymryd meddyginiaeth
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Rhoi meddyginiaeth


Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd y cyrsiau’n cyfeirio at y polisi meddyginiaeth presennol gan Gyngor Conwy.

 • Nodi deddfwriaeth allweddol sy’n ymwneud â rheoli meddyginiaeth.
 • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
 • Canllawiau statudol ar ddiwallu’r rheoliadau
 • Deddf Galluedd Meddyliol 2005
 • NICE Rheoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal [SC1]
 • NICE Rheoli meddyginiaethau ar gyfer oedolion sy’n derbyn gofal cymdeithasol yn y gymuned [NG67]
 • Archwilio ffordd o weinyddu ac amser gweithredu
 • Rhestru 5 hawl gweinyddu meddyginiaeth
 • Egluro sut i lenwi siart Cofnod Rhoi Meddyginiaethau (MAR) yn gywir
 • Egluro sut i roi gwybodaeth rheoli cyflenwad yn gywir ar siart MAR
 • Disgrifio sut i gefnogi pobl gyda meddyginiaeth drwy wneud y canlynol:
 • Cymell
 • Cynorthwyo
 • Rhoi
 • Nodi’r mathau mwyaf cyffredin o gamgymeriadau yn ymwneud â meddyginiaeth, pam mae’r rhain yn digwydd a sut i’w hosgoi
 • Egluro pwrpas a phroses archwiliadau meddyginiaethau gan gynnwys archwiliadau siartiau MAR
 • Dangos sail wybodaeth drwy asesiad gwybodaeth amlddewis

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content