Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofal Personol – Cyflwyniad wedi'i Recordio


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’r cwrs ar-lein canlynol yn cael ei gyflwyno ar Zoom. Bydd yn rhaid i’r rhai sydd eisiau cymryd rhan wneud cais i ddolen gael ei hanfon atynt ac yna gwylio cyflwyniad wedi’i recordio yn eu hamser eu hunain ar eu cyflymder eu hunain.  

Nid oes angen i staff osod Zoom na bod â chyfrif i ddilyn yr hyfforddiant. Unwaith y bydd cais wedi’i wneud bydd y ddolen yn cael ei hanfon ar e-bost er mwyn iddynt allu dilyn y cwrs ar liniadur, llechen ac ati.

Nodau ac amcanion y cwrs:

Mae’r cwrs byr hwn wedi’i ddylunio  gyflwyno Gofal Personol ac mae wedi’i fapio i Lyfr Gwaith 3 FfSCC : Iechyd a Lles. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer staff preswyl a staff gofal yn y cartref ac mae’n cynnwys y canlynol:

  • Diffinio gofal personol
  • Ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a lles
  • Cefnogaeth gydag ymataliad
  • Gofalu am y traed
  • Gofalu am y geg
  • Ymolchi a chael bath
  • Gofalu am ddolurion pwysau
  • Maetheg a hydradiad

Bydd y cyflwyniad wedi’i recordio’n para tua 90 munud.

Gofynnwch i sc.training@conwy.gov.uk  am ddolen.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content