Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyngor i Wasanaethu Maethu


Summary (optional)
start content

Gweler y ddolen isod i gael cyngor, canllawiau a ffactorau i’w hystyried yn ystod y cyfyngiadau presennol ar wasanaethau maethu o ganlyniad i bandemig Covid-19 gan AFA Cymru.

Fostering during Covid-19 - AFA Cymru

end content