Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolbwynt ar gyfer gwybodaeth ddefnyddiol


Summary (optional)
start content

Cerdyn Gweithiwr Gofal (Microsoft Word)

Cefnogi Lles y Sector Gofal Cymdeithasol (Microsoft Word)

Gofal Cymdeithasol Conwy Llwybr Cyflogaeth a Llwybr Cefnogaeth i Gyflogwyr


Llwybr at Gyflogaeth a Chefnogaeth Cyflogaeth Gofal Cymdeithasol Conwy ar gyfer Cyflogwyr - Rhaglen ddysgu ar gyfer darparu pobl ddi-waith â’r sgiliau allweddol, dealltwriaeth a gwybodaeth i weithio o fewn Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy, gan feithrin hyder a sgiliau cyfranogwyr a all arwain at gyflogaeth yn y sector yn y dyfodol.

Er mwyn lansio’r Llwybr at Gyflogaeth, hoffem i gyflogwyr gofal gymdeithasol yng Nghonwy gynnig:

  • Cyfarfod ag unigolion dan hyfforddiant dros y we ar ddechrau’r rhaglen er mwyn egluro, fel cyflogwyr, y math o bobl yr ydych yn edrych amdanynt a beth yw gofynion y swydd.
  • Cynnig wythnos o brofiad gwaith i’r unigolyn dan hyfforddiant – galluoga hyn i’r unigolion dan hyfforddiant gael blas o’r gwaith.
  • Ar ddiwedd y rhaglen chwe wythnos, cyfarfod â’r unigolyn dan hyfforddiant i egluro’r broses ymgeisio a’r broses gyfweld ar gyfer y swydd.
  • Bydd gan bob unigolyn dan hyfforddiant fentor a fydd yn cysylltu â’r cyflogwyr sy’n cynnig profiad gwaith.

Os hoffech gynnig profiad gwaith ac / neu fod yn rhan o’r rhaglen ar gyfer cyfarfod y cyflogwyr, gadewch i ni wybod - edrychwch ar y Cyflwyniad atodol o sesiwn Friffio - Llwybr i Gyflogaeth ddiweddar a chopi o’r Rhaglen Gyflogaeth - Drafft i gael rhagor o wybodaeth.

workforcepartnership@conwy.gov.uk

Rhaglen Gyflogaeth Ddrafft (PDF)

Llwybr Cyflogaeth (PDF)

Gwelwch y dolenni yma, gyda manylion ar y Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol a gyhoeddwyd yn ddiweddar

end content