Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gofalwn Cymru


Summary (optional)
start content

Mae Gofalwn Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant gan ddenu mwy o bobl gyda'r sgiliau a’r gwerthoedd cywir i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion.

Os ydych yn hoffi gweithio gyda phobl a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau pob dydd, gall gyrfa mewn maes gofal fod yn berffaith i chi. Os oes gennych ymagwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, beth am herio’ch hun gyda swydd sydd yn amrywio bob dydd, ai nawr yw’r amser i chi ddechrau’ch gyrfa newydd?

Gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi yn y swydd, gyda phob math o gyfleoedd i weithio’n hyblyg a fydd yn eich galluogi i drefnu gofalu am eraill o’ch cwmpas chi a’ch teulu. Os ydych chi’n meddwl am yrfa yn y maes gofal, ewch i wefan Gofalwn Cymru i ddod o hyd i ddarparwyr lleol sy’n chwilio am bobl fel chi:

 

Cylchlythyr RhanddeiliaidAnnwyl bartner,

Croeso i gylchlythyr diweddaraf Rhanddeiliad Tîm Gofalwn Cymru y Gogledd.

Mae’r cylchlythyr amgaeedig yn tynnu sylw at ymgyrch Gofalwn Cymru, beth sydd yn mynd ymlaen ac yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i bartneriaid.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y cylchlythyr. Mae croeso i chi ei rannu gyda chydweithwyr a phartneriaid.

Cylchlythyr Rhanddeiliad Ionawr 2022

Recriwtio ar sail gwerthoeddMae Gofalwn Cymru ar y cyd hefo cwmni adnabyddus Helen Sanderson Associates yn rhedeg cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein i ddarparwyr gofal am ‘Recriwtio yn seiliedig ar werthoedd.’  Pwrpas y gweithdai yma ydi sicrhau bod y bobl gywir yn cefnogi ein cymunedau. Wrth ganolbwyntio ar werthoedd drwy recriwtio mae mwy o siawns gwarantu hyn. 

Mae’r gweithdai yma yn agored i unrhyw ddarparwr gofal sydd yn gweithio o fewn gweithlu plant ac oedolion.

Bydd y rhaglen yn dangos y broses gam wrth gam i chi o sut i recriwtio pobl sydd hefo yr gwerthoedd cywir i’r gweithle ac yn ogystal bydd cymorth ac adnoddau parhaus ar gael i roi beth rydych wedi dysgu ar waith.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Zoom. Bydd y ddolen ymuno yn cael ei anfon atoch ddiwrnod cyn y digwyddiad felly wedi cofrestru cofiwch roi nodyn yn eich calendr

Mae 5 sesiwn ar gael, gyda phob sesiwn yn canolbwyntio ar agwedd gwahanol o recriwtio yn seiliedig ar werthoedd. Mae pob sesiwn yn ddwy awr o hyd.

Rydym yn ymwybodol oherwydd pwysau ar eich gwasanaethau efallai na fydd hi’n bosib i un person fynychu pob sesiwn. Mae croeso i aelodau gwahanol o’r tîm fynychu'r sesiynau.

I gofrestru dilynwch y linc yma.

end content