Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Arfer Gorau Datblygedig Mewn Diogelu Oedolion (Cymru)


Summary (optional)
start content

Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Ennill gwybodaeth o’r fframwaith cyfreithiol cynhaliol. 
  • Ennill trosolwg o’r broses ddiogelu.
  • Ennill dealltwriaeth o’r rhaglen genedlaethol o wneud Diogelu’n Bersonol er mwy sicrhau y caiff ymatebion i sefyllfaoedd diogelu eu darparu mewn ffordd sy’n gwella ymgysylltiad, dewis a rheolaeth yn ogystal a gwella ansawdd bywyd, lles a diogelwch. Deall mathau, pwrpas a modelau ymholi, sut i gynllunio  ymholiad a chynnal adolygiad dilynol i safonau arfer gorau. Sut i greu a defnyddio cofnodion a nodiadau fel y ffynhonnell  sylfaenol o wybodaeth.
  • Sut i adnabod problemau a ffeithiau, a ffynhonnell a phwysigrwydd y ffeithiau hynny.
  • Sut i werthuso a thriongli ffeithiau.
  • Deall nodweddion adroddiad diogelu da, gosodiad, fformat ac arddull priodol a datblygu llygad beirniadol mewn perthynas â thystiolaeth ysgrifenedig.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.

Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content