Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Bwriadau Hunanladdiad a Hunan-niwed mewn plant a phobl ifanc

Bwriadau Hunanladdiad a Hunan-niwed mewn plant a phobl ifanc


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
1 Rhagfyr 2021 9:15am cyrraedd i gofrestru
9.30am - 12.30pm
Microsoft Teams Fiona Holden Gwasanaethau Targed –  Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Staff Preswyl Plant, Timau Gwaith Cymdeithasol Plant, Gweithwyr Ymyriadau Teuluol
10 Rhagfyr 2021 9:15am cyrraedd i gofrestru
9.30am - 12.30pm
Microsoft Teams Fiona Holden Gwasanaethau Targed –  Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grŵp Targed – Staff Preswyl Plant, Timau Gwaith Cymdeithasol Plant, Gweithwyr Ymyriadau Teuluol


Nodau ac amcanion y cwrs:

  1. Hyfforddiant syniadaeth hunanladdiad a hunan-niwed mewn Plant a Phobl Ifanc
  2. Trosolwg o lwybrau / prosesau hunan-niwed gan BIPBC
  3. Datblygu dealltwriaeth o hunan-niwed a hunanladdiad mewn pobl ifanc gydag elfennau diamddiffyn ychwanegol
  4. Nifer achosion
  5.  Pam fod pobl ifanc yn ymddwyn mewn modd sy'n hunan-niweidio
  6. Ffactorau gwaelodol a nodi’r risg
  7. Datblygu sgiliau gwrando effeithiol
  8. Teimlo’n hyderus yn eich rôl a gwybod beth i’w wneud
  9. Teimlo’n hyderus o ran sut i ymateb a chefnogi

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content