Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Wales Safeguarding Procedures: Child at Risk


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Mae’n rhaid i fynychwyr wylio adnoddau fideo WSP plentyn mewn perygl cyn dod ar y cwrs: Hyb Gwybodaeth a Dysgu (gofalcymdeithasol.cymru)

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
7 Mehefin 2022 9:30am - 4:30pm Zoom Welv Consulting Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder ieuenctid

Grŵp Targed - Gweithwyr Cymdeithasol, Rheolwyr a staff cefnogi sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd nad ydynt wedi mynd i hyfforddiant WSP yn y gorffennol gan yr NSPCC yn 2019/20
12 Ionawr 2023 9:30am - 4:30pm Zoom Welv Consulting Gwasanaethau Targed – Tîm Anableddau, Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy'n Derbyn Gofal, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder ieuenctid

Grŵp Targed - Gweithwyr Cymdeithasol, Rheolwyr a staff cefnogi sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd nad ydynt wedi mynd i hyfforddiant WSP yn y gorffennol gan yr NSPCC yn 2019/20


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y Diogelu Cymru Gyfan newydd  
  •  Gweithdrefnau wrth iddynt fod yn gymwys i blant mewn perygl
  • Atgyfnerthu'r newidiadau i'r diwylliant ac ymarfer sy'n dod gyda’r gweithdrefnau newydd
  • Cryfhau hyder wrth fabwysiadu dull newydd o weithio o ran diogelu

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content