Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Digwyddiadau Dysgu Diogelu Cyrsiau Diogelu Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – Sesiynau Wyneb I Wyneb

Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Wyneb yn Wyneb


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Caiff y sesiynau hyn eu darparu wyneb yn wyneb yng Nghoed Pella, mae sesiynau ar-lein ar gael o hyd ar ddyddiadau eraill, os byddai’n well gennych fynychu sesiwn ar-lein, mae gwybodaeth ar gael ar y ddolen hon:

Cwrs Gloywi Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – 2.5 Awr - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
28 Tachwedd 2023 10am - 12:30pm Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZ    Datblygu'r Gweithlu a Dysgu 

Gwasanaethau a Dargedir – Pob Sector

Grŵp Targed - Y rhai hynny sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl, sydd wedi mynychu’r Hyfforddiant 1 diwrnod Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn flaenorol.

Rhaid cyflawni’r cwrs hwn bob 2-3 blynedd, yn dibynnu ar rôl o fewn y swydd.

end content