Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Wcráin Sut gallwch chi helpu

Sut gallwch chi helpu


Summary (optional)
start content

Cartrefi i Wcráin (nawdd)

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu dau gynllun i helpu pobl i ddod i’r DU os ydynt yn ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin – y Cynllun Teuluoedd o Wcráin, i bobl sydd â chysylltiadau teuluol, a’r cynllun Cartrefi i Wcráin, ar gyfer y rheini sydd heb gysylltiadau teuluol yn y DU.

Sut i gofrestru

Y ddolen i gofrestru cynnig cymorth yw: Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru

Os oes gennych enw unigolyn penodol rydych yn dymuno ei noddi, ewch i: homesforukraine.campaign.gov.uk

Os nad ydych yn adnabod neb i’w noddi, gallwch gofrestru eich diddordeb mewn cynnig llety, mae mwy o wybodaeth yma: https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-questions

Dolenni defnyddiol

Rhoi

Gall pobl helpu drwy nifer o ffyrdd. Mae llawer o’r llwybrau teithio ar gau a’r systemau cludiant dan bwysau mawr, felly gallai anfon nwyddau ychwanegu at yr anawsterau ar lawr gwlad. Ond gyda rhoddion ariannol, bydd y sefydliadau sy’n ymateb i’r argyfwng yn gallu cael gafael ar y nwyddau brys yn lleol. Dylai unrhyw un sy’n gallu helpu ystyried gwneud rhodd ariannol i’r Pwyllgor Argyfwng Trychinebau.

Os gallwch chi gynnig cymorth fel busnes neu sefydliad, mae angen ichi ddweud wrthym am yr help y gallwch ei roi at ukrainesupport@conwy.gov.uk

Ffyrdd eraill o helpu

Mae’r dolenni isod yn rhoi rhagor o wybodaeth am ffyrdd i helpu:

Gallwch hefyd anfon e-bost at ukrainesupport@conwy.gov.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content