Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dosbarthiadau Saesneg


Summary (optional)
start content

Dosbarthiadau Saesneg


Mae Grŵp Menai Llandrillo yn cynnig dosbarthiadau ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yn Llandrillo-yn-Rhos, Abergele a Bangor. 

Mae dosbarthiadau ar gael ar bob lefel, ac yn llawn amser neu’n rhan-amser.

Cynhelir asesiadau a chyfweliadau yn Llandrillo-yn-Rhos am 1pm ar ddydd Llun ac ym Mangor bob dydd Mawrth am 1pm. 

I archebu sesiwn cysylltwch ag Eleri Bean ar (01248) 370347 neu e-bost: bean1e@gllm.ac.uk 

end content