Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Brexit Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)


Summary (optional)
Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni defnyddiol i ddod o hyd i wybodaeth, offer a chymorth sydd ar gael i baratoi ar gyfer Brexit.
start content

Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Bydd rhaid i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a’u teuluoedd wneud cais am Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os ydynt eisiau parhau i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig ar ôl 30 Mehefin 2021.

I wneud cais, ewch i: Gwneud Cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig gwasanaeth sganio dogfennau adnabod ar gyfer yr unigolion hynny sy'n gwneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mwy o wybodaeth yn: Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Llythyr agored y Prif Weinidog at ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru

Gwybodaeth i drigolion

Mae’r ddolennau isod yn rhannu gwybodaeth am sut mae Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit, ac am y cymorth sydd ar gael:

Cyffredinol

Gwefan Llywodraeth Cymru: Paratoi Cymru

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: www.gov.uk/transition 

Dinasyddion yr UE:

Gwasanaeth sganio dogfennau adnabod Conwy: Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Gwneud Cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE 

Teithio:

Gwefan ABTA: Cyngor i deithwyr

Gyrru cerbyd yn yr Undeb Ewropeaidd

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Gofynion ar gyfer holl ddinasyddion y DU sy'n gyrru dramor

Teithio gyda phasbort y Deyrnas Unedig:

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Gwirio pasbort wrth deithio i Ewrop

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Teithio i'r UE gyda phasbort y DU

Defnyddio ffôn symudol dramor:

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig:  Trawsrwydweithio ar ffôn symudol

Hawliau Defnyddwyr:

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig:

Hawliau defnyddwyr a busnes (gan gynnwys gorfodi trawsffiniol)

Prynu pethau o Ewrop (gan gynnwys gwyliau pecyn a brynwyd gan gwmnïau'r UE)

 

Gwybodaeth i fusnesau

Bydd newidiadau’n effeithio busnesau ar draws y DU. Beth bynnag fo maint eich busnes neu sector, bydd angen i chi gydymffurfio gyda'r rheolau newydd hyn o 1 Ionawr. 

I ganfod beth i’w wneud:

  • Ewch i gov.uk/transition a defnyddiwch y teclyn gwirio personoledig i ganfod beth yw’r camau gweithredu.

Mae’r ddolennau isod yn rhannu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael:

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB): cefnogaeth ar busnesau bach

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Pecyn adnoddau i gyflogwyr sy'n rhoi'r adnoddau a'r wybodaeth i gyflogwyr i helpu staff sy'n Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

Hawliau yn y Gweithle:

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Hawliau yn y Gweithle

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Strategaethau a Gweithrediadau Busnes:

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: canllawiau i fusnesau ynglŷn â gadael yr UE

Gwefan CBI: cyhoeddiadau, dadansoddiadau a deunyddiau i gefnogi aelodau'r CBI

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Arloesi:

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Allforio:

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: Allforio nwyddau 

Materion ariannol:

Gwefan Busnes Cymru: Porth Cyfnod Pontio’r DU

Siambr Fasnach Prydain: Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit

Gwefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig: TAW ar gyfer busnesau

Sefydliadau Gwirfoddol:

Gwefan NCVO: Y canllawiau a'r adnoddau diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a bod yn barod am effaith bosibl Brexit

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content