Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Nodyn Atgoffa Rhyddhad Ardrethi Elusennol

Nodyn Atgoffa Rhyddhad Ardrethi Elusennol


Summary (optional)
start content

Nodyn Atgoffa Rhyddhad Ardrethi Elusennol

Atgoffir sefydliadau cymwys yn Sir Conwy i sicrhau nad ydynt yn colli allan ar Ryddhad Elusennol ar gyfer 2023-2026.

Gall elusennau a chlybiau chwaraeon amatur cymunedol a sefydliadau nid er elw wneud cais am ryddhad ardrethi elusennol hyd at 80% os defnyddir eiddo ar gyfer dibenion elusennol, a gellir cael rhyddhad 100% mewn rhai achosion.

Mae’r rhyddhad hwn yn cael ei adolygu bob tair blynedd a bydd yn dod i ben ar holl gyfrifon ar 31 Mawrth 2023.

Mae llythyrau/e-byst wedi’u hanfon at elusennau a chlybiau chwaraeon yn Sir Conwy i’w hatgoffa.

Os yw eich sefydliad wedi bod yn derbyn y Rhyddhad Elusennol hwn, ond nad ydych chi wedi cyflwyno’ch cais ar gyfer 2023-2026 - peidiwch ag oedi, mae’n amser gwneud cais nawr.

I wneud cais, ewch i: www.conwy.gov.uk/rhyddhadelusennol

 

 

Wedi ei bostio ar 14/02/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content