Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prom a Mwy 2023


Summary (optional)
start content

Prom a Mwy 2023

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad i’r teulu a gynhelir dydd Sadwrn, 13 Mai 2023 ar hyd promenâd Bae Colwyn.

Mae gan Prom a Mwy lawer o weithgareddau AM DDIM i ddiddanu’r teulu. Hefyd, ffair i bawb sy’n hoffi sgrechian, stondinau i’r rheiny sy’n mwynhau siopa, adloniant i bawb, ac wrth gwrs byddwn yn gwneud y gorau o’n traeth hyfryd.

Bydd ein stondinau, elusennau ac arddangoswyr o amgylch y safle, gydag amrywiaeth eang o ddanteithion blasus i anrhegion hyfryd a mwy.

Os oes unrhyw fusnes, arddangoswyr neu elusennau a fyddai’n dymuno gwneud cais am le gwag eleni, yna gellir cael rhagor o wybodaeth yn Prom a Mwy - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein erbyn dydd Gwener 14 Ebrill 2023.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein digwyddiadau, dilynwch ni ar Digwyddiadau Conwy | Facebook a Trydar Digwyddiadau Conwy (@DigwyddiadConwy) / Twitter gan gynnwys y newyddion diweddaraf ar Prom a Mwy gan fod gennym fwy o weithgareddau i’w cyhoeddi!

 

Wedi ei bostio ar 21/03/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content