Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Rhew ac Eira 09/03/23 - Sefyllfa Bresennol 18:30hrs

Rhew ac Eira 09/03/23 - Sefyllfa Bresennol 18:30hrs


Summary (optional)
start content

Rhew ac Eira 09/03/23 - Sefyllfa Bresennol 18:30hrs

Graeanu
Yn dilyn y graeanu pnawn ‘ma, byddwn yn graeanu’r holl ffyrdd blaenoriaeth eto 1am a 5am fory. Mae rhagor o eira ar ei ffordd dros nos – rydym yn monitro’r sefyllfa a bydd y criwiau allan cyhyd a bo angen i gadw’r ffyrdd yn glir.

Ffyrdd ar gau oherwydd eira

•             B5113 Oerfa, Bro Garmon (Nebo i’r A548)
•             A543 o Bentrefoelas i’r Sportsmans Arms (cyffordd Brenig)

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff
Os mai dydd Iau yw eich diwrnod casglu ond na chafodd eich cynwysyddion ailgylchu neu eich bin du eu casglu heddiw, gadewch nhw allan.
Fe wnawn ein gorau i’w casglu nhw ddydd Gwener (yn dibynnu ar y tywydd).
Os methwyd eich casgliad clytiau, fe wnawn ddod i gasglu’r bagiau ddydd Llun, 13 Mawrth. 

 

 

Rhybudd oren gan y Swyddfa Dywydd am eira a rhew: UK weather warnings - Met Office

Mae’r holl wasanaethau yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn fanwl.

Wedi ei bostio ar 09/03/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content